Републички штаб донио нове мјере: Дозвољен рад фитнес центрима

Републички штаб за ванредне ситуације одржао је данас 79. сједницу на којој је донио Закључак којим се од четвртка, 08.04.2021. године, допушта рад фитнес центрима (фитнес клубови, боди – билдинг клубови и слични објекти), као и рад свим приређивачима игара на срећу.

Републички штаб данас је разматрао и могућност да се од наредног понедјељка настави одвијање васпитно-образовног рада у просторијама основних школа, за ученике од 6. до 9. разреда основних школа, као и одвијање васпитно-образовног рада у просторијама средњих школа и високошколских установа.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је данас Закључак о организовању процеса рада јавних здравствених установа за вријеме трајања ванредне ситуације изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, којим се уређује организовање процеса рада и ангажовање лица запослених у јавним здравственим установама Републике Српске, распоред радног времена, кориштење одмора између два узастопна радна дана, седмичног одмора и годишњег одмора за вријеме трајања ванредне ситуације изазване пандемијом новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је данас Наредбу којом наређује Штабу за ванредне ситуације Града Бања Лука да, у складу са чланом 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, а имајући у виду погоршану, како епидемиолошку тако и хигијенску ситуацију у Граду Бања Лука, предузме све неопходне мјере и радње, с циљем отклањања узрока поремећаја, односно да у цјелости поступи у складу са одредбама Закона о комуналним дјелатностима, како би се омогућило редовно чишћење града и одвоз отпада, а све с циљем спречавања угрожавања животне средине и нарушавања здравља становништва.

Подијели текст: