Измијењене препоруке: Дозвољено испробавање одјевних предмета, уз поштовање мјера

koronavirus mjere vlade

У сврху релаксације мјера које су на снази како би се спријечило или смањило преношење вируса SARS-CoV-2, неопходна је примјена доле наведених мјера како би се дјелатности и привредни субјекти вратили у функцију и били на услузи грађанима.

Радно вријеме треба да буде омогућено како би се избјегло стварање гужви, редова са продуженим блиским контактом, док се истовремено продајном објекту омогућава да услужи што већи број купаца и тиме обезбиједи зараду и исплате надокнада радницима.

 • Контролисан број корисника.
 • На улазу обавезно поставити плакат са обавјештењем за држање физичке дистанце и ношење маске.
 • Одржавање физичке дистанце од два метра.
 • Обезбјеђење физичке провидне баријере на наплатном радном мјесту која пружа довољну заштити запосленом и кориснику, а која се дезинфикује на крају сваке смјене.
 • Обавезно ношење маске и рукавица од стране корисника и радника током наплате. Радник који напушта касу и враћа се пословима слагања робе или услуживању купаца, обавезно дезинфикује руке са рукавицама или их скида и дезинфикује руке, а по повратку на касу поново ставља нове рукавице
 • Обавезна дезинфекција руку корисника при улазу и излазу из објекта од стране запослених, као и дезинфекција обуће кроз кутију са дезинфекционим средством која на улазу мора да стоји означена
 • Обавезна дезинфекција корпи и колица два пута у току смјене и на крају радног времена од стране запослених у објекту

УПОТРЕБА КАБИНА ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ

 • Избјегавати пробавање одјевних предмета колико год је то могуће. Ако је неопходно испробавати предмете, водити рачуна да се избјегава контакт одјевних предмета са очима, носом и устима,
 • Прије уласка у простор за кабине, поставити дозаторе са дезинфекционим средством (на бази алкохола у концентрацији не мањој од 70 %),
 • Задржавање особа у кабини потребно је свести на минимум,
 • Дезинфекцију кабина потребно је обавити обавезно два пута у току једне смјене а по потреби и чешће,
 • Кабине држати отворене када нису у употреби,
 • У кабину је дозвољен улаз само једној особи изузев пратње родитеља/старатеља у случају дјетета или особе којој је потребна помоћ,
 • Омогућити прозрачивање кабина прије сљедећег корисника,
 • Потребно је одредити особу у трговини која ће контролисати да особе које улазе у простор за кабине обављају дезинфекцију руку и правилно носе маске. Маска се носи на начин да покрива нос, уста и браду и да добро пријања на лице.

Рад тржних центара се регулише на исти начин кроз контролу броја улазака на искључиво један улаз у центар, уз обавезну дезинфекцију руку корисника при улазу од стране запослених у центру, као и дезинфекцију обуће кроз кутију са дезинфекционим средством која на улазу у тржни центар.

 • На улазу у тоалетима обезбиједити диспензер за дезинфекцију руку. На изласку из тоалета обавезно прање руку и дезинфекција обуће кроз кутију са дезинфекционим средством. Тоалети се дезинфикују сваких сат времена укључујући врата и све кваке и остале површине (простор за пресвлачење беба, ходници) уз вођење евиденције.
 • Рад кафића и ресторана у склопу тржних центара ће се уредити по истом принципу као и свих других угоститељских објеката. Обавезна дезинфекција подова и врата тржног центра се обавља на крају сваког дана, док се лифтови обавезно дезинфикују 2 пута дневно.
 • Обавезна дезинфекција простора и површина у складу са препоруком Института за јавно здравство Републике Српске на крају радног времена.
 • Аутомобиле паркирати на свако друго паркинг мјесто.
 • Обавезно прање и дезинфекција унутрашњег и вањског паркинг простора 2 пута седмично.
Подијели текст: