Заштитне маске на отвореном простору више нису обавезне

sjednica staba za vanredne situacije

Републички штаб за ванредне ситуације донио je данас, на 41. сједници, Закључак о измјени Закључка о спровођењу мјера заштите у заједници против вируса корона (SARS-CoV-2).

1. У Закључку о спровођењу мјера заштите у заједници против вируса корона (SARS-CoV-2) бр. 35-6 од 14.05.2020 године, 36-5/2020 од 18.05.2020. године у тачки 3. подтачка 1) послије ријечи: „метра” ријечи: „уз обавезу коришћења заштитне маске” бришу се.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Ступањем на снагу овог закључка престаје обавеза коришћења заштитне маске на отвореном простору.

Остаје обавеза грађана да се у затвореним просторијама, поред заштитне мјере физичког растојања од два метра и коришћења заштитне маске, придржавају упутства Института за јавно здравство Републике Српске за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.

Републички штаб за ванредне ситуације донио je Закључак о престанку примјене Закључка о престанку обуставе јавног превоза лица број 32-2-3/20 од 08.05.2020. године.

1. Овим закључком ставља се ван снаге Закључак о престанку обуставе јавног превоза лица број 32-2-3/20 од 08.05.2020. године.

2. Превозници који обављају превоз лица су дужни организовати рад у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске” и могућношћу редуковања броја полазака на аутобуским линијама у складу са потребама.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

НАПОМЕНА: Сви досадашњи закључци Републичког штаба за ванредне ситуације доступни су на Порталу Владе Републике Српске у секцији „Републички штаб за ванредне ситуације – Акти”, https://www.vladars.net, као и на страници Коронавирус у Српској, https://koronavirususrpskoj.com/

Подијели текст: