Одгађање рокова за подношење пореских пријава и плаћање пореских обавеза

ministar finansija zora vidovic

Влада Републике Српске одржала је данас 66.сједницу, у Бањалуци, на којој су донесене уредбе са законском снагом које ће бити упућене предсједници Републике Српске Жељки Цвијановић на усвајање.

Министарка финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је да је Влада Српске данас донијела Приједлог уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавањe економских посљедица насталих усљед болести Сovid-19 изазване вирусом Sars-Cov-2, којом су обједињене раније донесене одлуке, попут одгађања подношења пореских пријава по основу завршног рачуна, као и одгађање рокова за плаћање одређених пореских обавеза.

Министарка Видовић је појаснила да је рок за подношење пореских пријава за обавезе које су порески обвезници имали по завршном рачуну био 31. март, али да се овај рок одгађа до краја априла.

Министарка финансија је додала да се одгађају рокови за плаћање одређених пореских обавеза, попут пореза на добит чији је рок био 31. март, а који се одгађа до 30. јуна.

Како је министарка Видовић навела, они који не буду могли да испоштују и овај рок могу да се обрате Пореској управи Републике Српске и да у ратама плаћају ове обавезе до краја године.

Рокови за плаћање одгођени су и за накнада за шуме, противпожарне накнаде, те одређене републичке и локалне таксе.

,,С обзиром на то да су ови рокови законска категорија, да би били на снази и валидни предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић мора потписати ову уредбу, а након тога ће све то бити верификовано на сједници Народне скупштине Републике Српске”, рекла је министарка Видовић.

Када је ријеч о порезу на непокретности, прва рата која доспијева 30. јуна, одгађа се на рок од 30. септембра, а друга рата са 30. септембра се одгађа на 31. децембар.

,,Паушални годишњи порез за мале привреднике, предузетнике, који су погођени овим престанком рада, износио је 600 КМ, а ове године ће износити 240 КМ”, навела је министарка Видовић.

Говорећи о пореским обвезницима који имају рјешење о репрограму пореских обавеза које плаћају у ратама, она је истакла да је уведен мораторијум на плаћање рата до 30. јуна.

,,То значи да ће се то рјешење које су добили од Пореске управе или Министарства финансија продужити за три мјесеца. Неће бити обрачуна никаквих додатних затезних камата”, нагласила је министарка Видовић.

Она је подсјетила да самостални привредници или правна лица која нису радила у другој половини марта на основу одлука Републичког штаба за ванредне ситуације или локалних штабова треба да поднесу пореске пријаве и да плате нето плату радницима, док ће доприноси бити плаћени из Фонда солидарности за обнову Републике Српске.

Министарка Видовић очекује да сљедеће седмице Фонд солидарности исплати доприносе за оне који су већ поднијели пријаве и исплатили плате, док ће крајем мјесеца бити исплаћени укупни доприноси за све раднике у привредним субјектима којима је био забрањен рад у овом периоду.

Према њеним ријечима, уредбом су регулисане и обавезе за април, односно да ће из Фонда солидарности бити исплаћене минималне плате, порези и доприноси за април за привреднике који и даље не раде по одлукама штабова.

,,Исплатићемо минималне плате, порезе и доприносе и за све оне који су престали са радом због отежаних услова”, рекла је министарка финансија.

Министарка Видовић је изразила очекивање да ће привредници и предузетници у оваквој ситуацији, када се спашавају животи грађана, избјегавати злоупотребе.

Она је објасника да Пореска управа и надлежна министарства имају обавезу да направе спискове оних привредника који нису радили или су престали да раде због отежаних услова.

Министарка финансија је навела да је Влада Српске донијела и Приједлог уредбе са законском снагом која се односи на приређиваче игара на срећу, а који ће бити ослобођени обавезног мјесечног паушала по апарату за период у којем не раде.

Када је ријеч о исплати пензија, поште и банке већ данас могу да крену у исплату пензија. Сви пензионери млађи од 65 година или они су који су дали пуномоћ, могу данас подићи пензије.

„Ово је урађено како сутра, у периоду када је дозвољено кретање особа преко 65 година старости, не би дошло до великих гужви”, поручила је министарка финансија Зора Видовић.

Подијели текст: