Одржана 5. телефонска сједница Компензационог фонда

Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске одржао је данас 5. телефонску сједницу, на којој је прихватио Информацију о набавци опреме за ЈЗУ Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ кроз реализацију активности проширења капацитета за збрињавање и рехабилитацију пост ковид пацијената у Слатини.

Одобрава се исплата новчаних средстава у износу од 1.010.000,00 КМ (урачунат ПДВ-е). За реализацију овог Закључка задужују се ЈЗУ Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ и Компензациони фонд Републике Српске.

Такође, Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске упознао ce са Информацијом о привредним субјектима који у складу са Уредбом о поступку додјеле средстава привредним субјектима у области превоза лица у друмском саобраћају за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона остварују право на финансијску подршку из средстава Компензационог фонда Републике Српске.

Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске констатовао је да je Министарство саобраћаја и веза доставилo списак привредних субјеката који испуњавају услове за додјелу средстава у складу са

Уредбом о поступку додјеле средстава привредним субјектима у области превоза лица у друмском саобраћају за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона.

Одобрава се исплата средстава у укупном износу од 1.952.925,22 KM за помоћ 105 привредних субјеката.

Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске упознао се и са Информацијом о пословним субјектима који у складу са Уредбом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести Covid-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 остварују право на финансијску подршку за мјесец март, април и мај 2020. године из средстава Компензационог фонда Републике Српске, а за које је Пореска управа накнадно донијела рјешења да се одобрава исплата.

Разлози због којих су накнадно одобрени захтјеви су: поступање по жалби, накнадно достављање допуне спискова надлежних министарстава и накнадно допуњени или исправљени захтјеви пореских обвезника (нпр. неисправни текући рачуни радника и слично).

Подијели текст: