Одржана 75. сједница Републичког штаба за ванредне ситуације

RSVS za portal

Републички штаб за ванредне ситуације на 75. сједници, одржаној телефонским путем, донио је Закључак о измјени Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској.

У Закључку о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, од 21.03.2021. године, тачка 1., подтачка 2., алинеја 5., мијења се и гласи:

„- рад трговачким центрима и субјектима који послују у оквиру трговачког центра изузев субјеката чија је претежна дјелатност трговина прехрамбеним производима као и субјеката који послују у просторима који имају засебан улаз у односу на улаз трговачког центра без обзира на врсту дјелатности коју обављају.“

Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације Републике Српске прихватио је Информацију о обавезама ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске и болница у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести (COVID-19) изазване новим вирусом корона „SARS-COV-2” у Републици Српској, те је донио Закључак о обавезама ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске и болница у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести (COVID-19) изазване новим вирусом корона „SARS-CoV-2”  у Републици Српској.

Према овом закључку налаже се ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске и болницама обавезно спровођење мјера за реаговање на појаву болести (COVID-19) изазване новим вирусом корона „SARS-CoV-2”  у Републици Српској и то:

1)      да све своје расположиве капацитете (људске, просторне, опрему) укључе у збрињавање и рјешавање пацијената обољелих од COVlD-19,

2)      да са својих до 50% капацитета организују рад специјалистичких и супспецијалистичких амбуланти од 24. марта 2021. год:

–        уз организовање строгог режима наручивања пацијената,

–        уз обавезно кориштење маски за пацијенте,

–        уз придржавање мјера физичке дистанце од два метра и мјера личне и респираторне хигијене,

–        уз обезбјеђивање писаних упутстава за пацијенте на видном мјесту у чекаоници (постери, промотивни флајери),

–        уз ношење личне заштитне опреме од стране здравствених радника сходно препорукама које подразумијевају мјере да се сваки пацијент третира као потенцијално заражен,

–        уз спровођење тријаже пацијената на COVID-19, и код сумње на исти обавезно пријављују хигијенско-епидемиолошкој служби дома здравља,

–        уз појачавање хигијенских мјера прања и дезинфекције површина, просторија и прибора за рад и

–        уз појачан инспекцијски надзор над спровођењем мјера.

3)      да имају планове о распоређивању здравствених и других лица за функционисање ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске и болница,

4)      да у додатним просторним капацитетима са испуњеним условима врше пријем и збрињавање обољелих од COVlD-19,

5)      да обезбиједе максималан могућ број јединица (најмање 10, а за ЈЗУ Болница Невесиње 5) за механичку потпору респирације:

–        фиксни респиратори (урађене инсталације за гасове) и

–        покретни респиратори (постоје просторије и пратећа опрема у које ће бити смјештени),

6)      да обезбиједе неопходне лијекове и медицинска средства за спровођење њиховог плана рада,

7)      да имају тимове који су задужени за руковођење и рад у јединицама за механичку потпору респирације,

8)      да одржавају редовну комуникацију између доктора медицине – специјалисте инфектологије ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, односно болнице, доктора медицине – специјалисте епидемиологије надлежних домова здравља, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске и Фонда здравственог осигурања Републике Српске,

9)      да у случају појаве инфекције изазване вирусом корона „SARS-CoV-2” код запослених у ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, односно болници хитно обаве епидемиолошко истраживање и предузму све потребне мјере у складу са истим и

10)   да о свим активностима и дешавањима у ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, односно болници извјештавају Министарство здравља и социјалне заштите.

11)   да што је прије могуће успоставе сарадњу са другим здравственим установама у Републици Српској које се баве стационарним лијечењем обољелих од COVID-19 кроз формализован систем који укључује директну комуникацију, посјете здравствених радника између установа, успостављање видео линкова или телефонских контаката, размјену стручних знања и информација, међусобне консултације око организације лијечења и рада, као и о лијечењу у конкретним случајевима, привремену размјену здравствених радника, са циљем постизања истих стандарда и квалитета у пружању здравствених услуга у лијечењу обољелих од COVID-19.

12)    да ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, као водећа установа са највећим искуством у лијечењу и збрињавању обољелих од COVID-19, пренесе знања свим болницама у Републици Српској.

13)   да ЈЗУ УКЦ РС и болнице достављају Министарству здравља и социјалне заштите податке на дневном нивоу:

– Максималан број кревета у функцији на ковид одјељењима у најгорем сценарију,

– Број расположивих кревета на ковид одјељењима,

– Број потребних додатних кревета,

– Укупан број респиратора у функцији на ковид одјељењима (са и без пацијента),

– Број респиратора који се могу инсталирати у установи (установа располаже са респираторима, али исти нису инсталирани),

– Број потребних додатних респиратора који се могу инсталирати (установа не располаже са респираторима, али има могућност инсталације истих).

За реализацију овог закључка задужује се Министарство здравља и социјалне заштите. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

 

Подијели текст: