Дозвољен рад тржним центрима, угоститељски објекти остају затворени

Републички штаб за ванредне ситуације одржао је данас 77 .сједницу на којој је донио Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској.

Овај закључак ступа на снагу, у понедјељак, 05.04.2021. године. Тек ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској донесен 26.03.2021. године.

Према овом Закључку, а у циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва од 05.04.2021. до 12.04.2021. године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица, сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе), рад фитнес центрима (фитнес клубови, боди – билдинг клубови и слични објекти) и културно – умјетничким друштвима, организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, на отвореном и у затвореном простору, рад „wellness“ и спа центрима, рад базенима осим за обављање тренажног процеса од стране професионалних спортиста и професионалних спортских организација, рад скијалиштима и скијашким центрима, рад приређивачима игара на срећу као и организација класичне томболе осим приређивачима интернет игара и осталих
лутријских игара на срећу, активности унутар установа културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).

Такође, у периоду од 05.04.2021. до 12.04.2021. године oграничава се рад угоститељским објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и др.) на начин да се у периоду од 06:00 до 22:00 часова дозвољава вршење услуге доставе хране и пића, као
и шалтерска продаја хране и пића без могућности конзумирања унутар и испред угоститељског објекта.

Субјекти који врше производњу и продају хљеба и свјежих пецива, пекарских производа, производа од брашна, колача и свјеже тјестенине могу обављати дјелатност искључиво продајом својих производа без могућности конзумирања унутар продајног објекта уз строго придржавање упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

У периоду од 05.04.2021. до 12.04.2021. године обуставља се васпитно – образовни рад упросторијама основних и средњих школа и универзитета и установа за образовање одраслих у Републици Српској уз обавезу организовања наставе на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.

Дананашњом одлуком Републичког штаба за ванредне ситуације дозвољен рад трговачким центрима.

Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања, на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину, те да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници).

Правни субјекти, републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења, као и васпитно – образовне установе дужни су организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.

Наређује се штабовима за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе, а посебно штабовима за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе у којима је погоршана епидемиолошка ситуација да, у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, а због погоршане епидемиолошке ситуације на својој територији донесу рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овим закључком и да под хитно предузму све потребне мјере и радње на санацији епидемиолошке ситуације на територији своје локалне самоуправе, те да о предузетим мјерама и радњама у року од 48 часова обавјесте Републички штаб за ванредне ситуације.

Републички штаб за ванредне ситуације на данашњој сједници донио је и Закључак о обавезама домова здравља у Републици Српској у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести (COVID-19) изазване новим вирусом „SARS-CoV-2″ у Републици Српској. За реализацију овог закључка задужују се домови здравља у Републици Српској, а овај закључак
ступа на снагу даном доношења.

Овим Закључком се налаже свим домовима здравља у Републици Српској обавезно спровођење мјера за реаговање на појаву болести (COVID-19) изазване новим вирусом „SARS- CoV-2″, у Републици Српској и то:
1) да све своје расположиве капацитете (људске, просторне, опрему) укључе у превенцију ширење вируса „SARS-CoV-2″, збрињавање и рјешавање пацијената обољелих од COVlD-19,
2) да са својих до 50% капацитета организују пружање специјалистичких здравствених услуга од 02.04.2021. године:
-уз организовање строгог режима наручивања пацијената,

-уз обавезно кориштење маски за пацијенте,

-уз придржавање мјера физичке дистанце од два метра и мјера личне и респираторне хигијене, уз обезбјеђивање писаних упутстава за пацијенте на видном мјесту у чекаоници (постери, промотивни флајери),

-уз ношење личне заштитне опреме од стране здравствених радника сходно препорукама које подразумијевају мјере да се сваки пацијент третира као потенцијално заражен,

-уз спровођење тријаже пацијената на COVID-19 и код сумње на исти обавезно пријављивање хигијенско-епидемиолошкој служби дома здравља,

-уз појачавање хигијенских мјера прања и дезинфекције површина, просторија и прибора за рад и уз појачан инспекцијски надзор над спровођењем мјера,

3) да приоритетно и без задршке спроводе епидемиолошке анкете свих лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем одговарајућих епидемиолошких мјера и да достављају ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске и надлежним институцијама све тражене податке у складу са препорукама,
4) да имају планове о распоређивању здравствених и других лица за функционисање дома здравља,
5) да у додатним просторним капацитетима са испуњеним условима врше преглед и друге интервенције потребне за обољеле од COVID-19 уз придржавање свих мјера за превенцију и контролу инфекције,
6) да обезбиједе узимање брисева лицима за која се сумња да су обољела од COVID-19 или да су заражена вирусом „SARS-CoV-2”, у просторијама за преглед и друге интервенције или у кућним условима,
7) да центри за заштиту менталног здравља дома здравља у сарадњи са центрима за социјални рад обезбиједе психосоцијалну подршку физичких лица која се налазе у кућној изолацији,
8) да обезбиједе неопходне лијекове и медицинска средства за спровођење њиховог плана рада,
9) да одржавају редовну комуникацију између надлежног доктора медицине – специјалисте епидемиологије, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, доктора медицине – специјалисте инфектологије надлежне болнице, односно клиничког центра, Фонда здравственог осигурања Републике Српске и Штаба за ванредне ситуације надлежне јединице локалне самоуправе,
10) да у случају појаве инфекције изазване вирусом „SARS-CoV-2” код запослених у дому здравља хитно обаве епидемиолошко истраживање и предузму све потребне мјере у складу са истим,
11) да о свим активностима и дешавањима у дому здравља извјештавају Министарство здравља и социјалне заштите,
12) да приликом упућивања пацијента у надлежну болницу, односно клинички центар уз упутницу за болничко лијечење обавезно доставе и попуњену епидемиолошку анкету креирану од стране ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске,
13) да надлежној инспекцији у јединицама локалне самоуправе, у циљу благовремене израде инспекцијских рјешења, у року од 24 часа достављају тачне и потпуне податке о лицима која су обољела од COVID-19 или су заражена вирусом SARS-COV-2, као и податке о лицима која су била у контакту са обољелим лицима,
14) да надлежној инспекцији и комуналној полицији у јединицама локалне самоуправе, у циљу праћења извршења изречених управних мјера, достављају тачне и потпуне податке о завршеном здравственом надзору над лицима из тачке 13 овог закључка,
15) да се приликом упућивања пацијената обољелих од COVID-19 из домова здравља у ЈЗУ УКЦ Републике Српске и јавне здравствене установе – болнице у Републици Српској у којима се лијече пацијенти обољели од COVID-19 придржавају смјерница достављених од Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске,                                                                                                 16) да су обавезни да у сарадњи са болницама обављају континуирану едукацију здравствених радника своје установе, по питању дијагностике, лијечења и његе обољелих од COVID-19, 17) да обезбиједе додатне капацитете за потребе дневног збрињавања особа обољелих од COVID-19, по принципу дневне болнице.

Републички штаб за ванредне ситуације на 77 сједници донио је и Закључак о донацији директних антигенских тестова за доказивање „SARS-CoV-2“ јавним болничким установама.

Републички штаб за ванредне ситуације прихватио је Информацију о донацији директних антигенских тестова за доказивање „SARS-CoV-2“ јавним болничким установама.

Расподјела донације директних антигенских тестова извршиће се у складу са распоредним налогом, а за реализацију овог закључка задужен је ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике.

Подијели текст: