Препорука за необрачунавање затезних камата на рачуне

koronavirus mjere vlade

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о необрачунавању затезних камата.

Републички штаб за ванредне ситуације препоручује Мјешовитoм холдингу „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће АД Требиње и свим даваоцима комуналних услуга и телекомуникационих услуга у Републици Српској, укључујући и IPTV, да приликом испостављања рачуна за извршене услуге за март, април и мај 2020. године не обрачунавају затезне камате.

Подијели текст: