Препоруке за одржавање наставе на високoшколским установама у Републици Српској у току пандемије

Препоруке за одржавање наставе на високошколским установама у Републици Српској у току пандемије C0VID-19 односе се на извођење наставе (предавања, семинари, консултације, практична настава/вјежбе), провођење испита и завршних испита на свим студијским циклусима.

За превенцију C0VID-19 инфекције обавезно је придржавати се препоручених мјера, с тим да запослени на Универзитетима и високим школама и студенти требају бити активно укључени у провођењe истих, те личним примјером доказивати да су заједница одговорних и савјесних академских грађана и друштва у цјелини.

Опширније на https://javnozdravstvors.org/index.php?view=clanak&id=2037&lang=SR-CIR&fbclid=IwAR0ZEWB2w4qCKf7TfPREsiMPJkfxlR1olW3DA1VaSC7qlEY6nexbX7BpsyI

Подијели текст: