Препоруке за повећану употребу дигиталних сервиса платног промета и банкомата

​У циљу спречавања ширења заразе коронавирусом, а пратећи упутства и налоге свих надлежних органа у области здравствене заштите, Министарство финансија Републике Српске позива све кориснике финансијских услуга (правна и физичка лица) да у наредном периоду значајније користе дигиталне сервисе платног промета тј. интернет и мобилно банкарство.

Сва плаћања, гдје год је то могуће, нека се врше путем платних картица како би се смањило коришћење готовине (новчаница и кованица) као потенцијалног извора заразе, те лични контакт и боравак у филијалама свео на најмању могућу мјеру.

У случају потребе за подизањем и пологом готовине, позивају се правна и физичка лица да користе мрежу банкарских банкомата, тамо гдје су они доступни.

Министарство финансија Републике Српске подсјећа да банке послују преко 9.211 инсталираних ПОС уређаја и 504 банкомата у Републици Српској.

Министарство финансија Републике Српске ће блиско сарађивати са Агенцијом за банкарство Републике Српске и банкама како би се предузимале адекватне мјере у циљу сузбијања ширења заразе коронавирусом, о чему ће благовремено извјештавати јавност.

Подијели текст: