Превозницима одобрена исплата најниже плате за мај

Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске упознао се данас, на 5. сједници, са Информацијом о захтјеву превозника који се баве превозом лица за помоћ за мјесец мај 2020. године.

Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске одобрио је исплату најниже плате за запослене у области јавног превоза лица и порез и допринос обрачунат на најнижу плату за мај 2020. године у укупном износу од 1.392.858,00 КМ.

Исплате ће се вршити на основу спискова које Министарство саобраћаја и веза достави Пореској управи Републике Српске.

За реализацију овог закључка задужују се Компензациони фонд Републике Српске, Министарство саобраћаја и веза и Пореска управа Републике Српске.

Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске размотрио је Информацију о пословним субјектима који у складу са Уредбу о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих  усљед болести Covid-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 остварују право на финансијску подршку за мај мјесец 2020. године из средстава Компензационог фонда Републике Српске, а за које је Пореска управа донијела рјешења да се одобрава исплата.

Након разматрања Информације, у сврху финансијске помоћи за санирање посљедица изазваних вирусом корона Управни одбор је додатно одобрио исплату у износу 1.837.574,36 КМ за 2317 пословних субјеката и предузетника, односно за 5.522 запослена лица у Републици Српској. Исплата ће се вршити на основу појединачних рјешења које је за сваког пословног субјекта и предузетника донијела Пореска управа Републике Српске.

На претходно одржаној 4. сједници Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске у сврху финансијске помоћи за санирање посљедица изазваних вирусом корона за мјесец мај по основу рјешења Пореске управе закључно са 03.08.2020. године је одобрена исплата средстава у укупном износу од 3.058.956,54 КМ за 2.404 пословних субјеката и предузетника, односно за укупно 8.157 запослених.

Тиме је до сада укупан одобрени износ исплата за мјесец мај, по рјешењима Пореске управе, 4.896.530,9 КМ за 4721 пословни субјекат и предузетнике, чиме је обухваћено укупно 13.679 запослених лица у Републици Српској.

Како се наводи у Информацији, Пореска управа Републике Српске тренутно обрађује накнадно достављене спискове које су доставила ресорно надлежна министарства, а за које је утврђено да испуњавају услове у складу са Уредбом о пореским мјерама за мјесец мај 2020. године.

Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске данас је прихватио Приједлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе о условима и начину кориштења туристичких ваучера у угоститељским објектима и упутио је Влади Републике Српске на усвајање.

Предметном уредбом врше се измјене и допуне основног текста Уредбе о условима и начину кориштења туристичких ваучера у угоститељским објектима  на начин да се смањује услов по питању потребног броја ноћења за кориштење туристичког ваучера.

Наиме, предложеном измјеном грађанин Републике Српске може користити један туристички ваучер вриједности до 100 КМ под условом да оствари најмање два ноћења заредом у једном угостититељском објекту за смјештај, за разлику од досадашњег рјешења које је подразумјевало услов од најмање три ноћења заредом.

Такође, за остваривање права у корист два корисника ваучера  смањен је  услов по питању броја ноћења у угоститељском објекту за смјештај са четири на три.

Такође, предложеном уредбом усаглашава се садржај туристичког ваучера са подацима који се генеришу у електрoнској апликацији “eVaucer”.

Процјена је да ће се предложеном измјеном повећати број корисника туристичких ваучера. Од 15.06.2020. године закључно са 15.08. текуће године укупно је издато око 8.500 туристичких ваучера.

Подијели текст: