Распоред извођења наставе на даљину од 25. до 30. маја

РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

1.    Разред

09:10-09:25

2.    Разред

09:25- 09:55

3.    Разред

09:55-10:25

4.    Разред

10:25-10:55

5.    Разред

10:55-11:25

Понедјељак
Говор, изражавање стварање;

Моја околина;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Музичка култура

Српски језик;

Математика;

Музичка култура;

Енглески језик

Енглески језик;

Српски језик;

Математика;

Музичка култура

Српски језик;

Математика;

Енглески језик;

Музичка култура

Уторак
Моја околина;

Говор, изражавање стварање;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Природа и друштво

Природа и друштво;

Српски језик;

Математика

Српски језик;

Математика; Природа и друштво

Српски језик;

Математика;

Познавање друштва;

Ликовна култура

Сриједа
Говор, изражавање стварање;

Моја околина;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Ликовна култура;

Православна

вјеронаука

Српски језик;

Математика;

Ликовна култура;

Православна вјеронаука

Српски језик;

Математика;

Ликовна култура; Православна вјеронаука

Српски језик;

Математика; Познавање природе; Православна вјеронаука

Четвртак
Моја околина; Говор, изражавање стварање;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик; Природа и

друштво

Српски језик;

Математика;

Природа и друштво

Математика;

Српски језик; Природа и друштво

Српски језик;

Математика; Познавање друштва;

Физичко

васпитање

Петак
Говор, изражавање стварање;

Моја околина;

Спорт, ритмика, музика

Српски језик;

Математика; Физичко васпитање; Исламска вјеронаука

Српски језик;

Математика; Физичко васпитање; Исламска вјеронаука

Српски језик;

Математика; Физичко васпитање; Исламска вјеронаука

Српски језик;

Математика; Познавање природе; Исламска вјеронаука

РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ ПО НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА

 

Шести разред, настава траје од 11:25-11:55

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
   

11:25-11:33

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЈА
  11:33-11:41 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЊЕМАЧКИ

ЈЕЗИК

ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА ОСНОВИ ИНФОРМАТИКЕ
  11:41-11:48 ДЕМОКРАТИЈА ФРАНЦУСКИ

ЈЕЗИК

МУЗИЧКА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА ТЕХНИЧКО

ОБРАЗОВАЊЕ

  11:48-11:55 ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

ИСЛАМСКА

ВЈЕРОНАУКА

за 6. и 7.  разред

ИТАЛИЈАНСКИ  ЈЕЗИК РУСКИ ЈЕЗИК ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА

Седми разред, настава траје од 12:30-12:55

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
12:30-12:38 МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА
12:38-12:45 ФИЗИКА ЊЕМАЧКИ

ЈЕЗИК

ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА ОСНОВИ

ИНФОРМАТИКЕ

12:45-12:50 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ФРАНЦУСКИ

ЈЕЗИК

МУЗИЧКА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА ТЕХНИЧКО

ОБРАЗОВАЊЕ

12:50-12:55 ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

ИСЛАМСКА

ВЈЕРОНАУКА

за 8. и 9.  разред

ИТАЛИЈАНСКИ  ЈЕЗИК РУСКИ ЈЕЗИК ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА

Осми разред, настава траје од 12:55-13:25

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
12:55-13:05 МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА
13:05-13:15 ФИЗИКА ХЕМИЈА ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА ОСНОВИ

ИНФОРМАТИКЕ

13:15-13:20 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЊЕМАЧКИ

ЈЕЗИК

МУЗИЧКА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА ТЕХНИЧКО

ОБРАЗОВАЊЕ

13:20-13:25 ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

ФРАНЦУСКИ

ЈЕЗИК

ИТАЛИЈАНСКИ  ЈЕЗИК РУСКИ ЈЕЗИК ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА

Девети разред, настава траје од 13:25 -13:55

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
13:25-13:35 СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЈА
13:35-13:45 ФИЗИКА ХЕМИЈА ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА ОСНОВИ

ИНФОРМАТИКЕ

13:45-13:50 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЊЕМАЧКИ

ЈЕЗИК

МУЗИЧКА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
13:50-13:55 ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

ФРАНЦУСКИ

ЈЕЗИК

ИТАЛИЈАНСКИ  ЈЕЗИК РУСКИ ЈЕЗИК ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА
Подијели текст: