Распоред извођења наставе од 30. марта до 3. априла

raspored izvodjenja nastave

РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

1.    Разред

09:10-09:25

2.    Разред

09:25- 09:55

3.    Разред

09:55-10:25

4.    Разред

10:25-10:55

5.    Разред

10:55-11:25

Понедјељак

Говор, изражавање стварање;

Моја околина;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Музичка култура

Српски језик;

Математика;

Музичка култура;

Енглески језик

Енглески језик;

Српски језик;

Математика;

Музичка култура

Српски језик;

Математика;

Енглески језик;

Музичка култура

Уторак

Моја околина;

Говор, изражавање стварање;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Природа и друштво

Природа и друштво;

Српски језик;

Математика

Српски језик;

Математика; Природа и друштво

Српски језик;

Математика;

Познавање друштва;

Ликовна култура

Сриједа

Говор, изражавање стварање;

Моја околина;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Ликовна култура;

Православна

вјеронаука

Српски језик;

Математика;

Ликовна култура;

Православна вјеронаука

Српски језик;

Математика;

Ликовна култура; Православна вјеронаука

Српски језик;

Математика; Познавање природе; Православна вјеронаука

Четвртак

Моја околина; Говор, изражавање стварање; Спорт, ритмика, музика Математика;

Српски језик; Природа и

друштво

Српски језик;

Математика;

Природа и друштво

Математика;

Српски језик; Природа и друштво

Српски језик;

Математика; Познавање друштва; Физичко

васпитање

Петак

Говор, изражавање стварање;

Моја околина;

Спорт, ритмика, музика

Српски језик;

Математика; Физичко васпитање

Српски језик;

Математика;

Физичко васпитање

Српски језик;

Математика; Физичко васпитање

Српски језик;

Математика; Познавање природе

 

РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ ПО НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА

Шести разред, настава траје од 11:25-11:55

Вријеме

Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак

Петак

11:25-11:33 СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ

ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА ГЕОГРАФИЈА
11:33-11:41 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ЊЕМАЧКИ

ЈЕЗИК

ОСНОВИ

ИНФОРМАТИКЕ

БИОЛОГИЈА
11:41-11:48 ДЕМОКРАТИЈА ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

МУЗИЧКА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА ТЕХНИЧКО

ОБРАЗОВАЊЕ

11:48-11:55       РУСКИ ЈЕЗИК ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА

 

Седми разред, настава траје од 12:30-12:55

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак

Петак

12:30-12:40 МАТЕМАТИКА СРПСКИ

ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА
12:40-12:45 ФИЗИКА ИСТОРИЈА ЊЕМАЧКИ

ЈЕЗИК

ОСНОВИ

ИНФОРМАТИКЕ

БИОЛОГИЈА
12:45-12:50 ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

МУЗИЧКА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА ТЕХНИЧКО

ОБРАЗОВАЊЕ

12:50-12:55       РУСКИ ЈЕЗИК ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА

 

Осми разред, настава траје од 12:55-13:25

 

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак

Петак

12:55-13:05 МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКA СРПСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА
13:05-13:15 ФИЗИКА ХЕМИЈА ЊЕМАЧКИ

ЈЕЗИК

ОСНОВИ ИНФОРМАТИКЕ БИОЛОГИЈА
13:15-13:20 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛTУРА ТЕХНИЧКО

ОБРАЗОВАЊЕ

13:20-13:25   ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊE

  РУСКИ

ЈЕЗИК

ПРАВОСЛАВНА

ВЈЕРОНАУКA

 

Девети разред, настава траје од 13:25 -13:55

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак

Петак

13:25-13:35 СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ГЕОГРАФИЈА
13:35-13:40 ФИЗИКА ХЕМИЈА ЊЕМАЧКИ

ЈЕЗИК

ОСНОВИ

ИНФОРМАТИКЕ

БИОЛОГИЈА
13:45-13:50 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА МУЗИЧКА КУЛТУРA ЛИКОВНА КУЛТУРА ТЕХНИЧКО

ОБРАЗОВАЊЕ

13:50-13:55   ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

  РУСКИ ЈЕЗИК ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА

 

Подијели текст: